Select Page

İş Zekası Ve İş Analitiği Nedir?

İş Zekası Ve İş Analitiği Nedir?

İş Zekası ve İş Analitiği, işletmelerin verilerini anlamak, analiz etmek ve iş kararlarını desteklemek için kullanılan iki önemli kavramdır. İş Zekası, işletmelerin veri tabanlarından elde ettikleri bilgileri analiz ederek anlamlı raporlar ve görseller oluşturmayı amaçlar. Bu sayede, işletmelerin mevcut durumunu, trendleri ve önemli performans göstergelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Öte yandan, İş Analitiği işletmelerin verilerini daha derinlemesine analiz etmeyi ve geleceğe dair tahminlerde bulunmayı hedefler. Aşağıda sizlere iş zekası ve iş analitiği nedir? Sorusunun cevabını verdik.

İş Zekası Nedir?

İş dünyasında verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, kurumların rekabet avantajını artırmak için önemli bir unsurdur. İşte burada devreye “iş zekası” kavramı girer. İş zekası, işletmelerin verilerinden anlamlı bilgiler elde etmek, eğilimleri ve fırsatları keşfetmek, karar verme süreçlerini desteklemek ve iş performansını artırmak için kullanılan bir dizi yöntem ve teknolojiler bütünüdür.

İş zekası, verilerin işlenmesi, analizi, raporlanması ve görselleştirilmesi süreçlerini içerir. Veri madenciliği, yapay zeka, istatistiksel analiz ve veritabanı yönetimi gibi disiplinlerden yararlanarak, büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarılır. Bu sayede işletmeler, pazar trendlerini takip edebilir, müşteri davranışlarını anlayabilir, operasyonel verimliliği artırabilir ve kararlarını daha verimli bir şekilde yönlendirebilir.

İş zekasının sağladığı avantajlar sayesinde işletmeler, rekabetçi bir avantaj elde eder. Veriye dayalı kararlarla daha doğru ve stratejik adımlar atılabilir. İş zekası çözümleri, anlaşılması kolay raporlar, görsel grafikler ve interaktif analiz araçları sunarak, kullanıcıların verileri hızlı bir şekilde değerlendirmesine ve karar almalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, iş zekası işletmelere verilerin gücünü kullanma imkanı sunar. Doğru ve etkili bir iş zekası stratejisiyle, işletmeler daha iyi bir rekabetçilik sağlayabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve karar alma süreçlerini optimize edebilir.

is-zekasi-ve-is-analitigi-nedir

İş Analitiği Nedir?

İşletmelerin rekabet avantajı elde etmek ve başarılarını sürdürmek için verileri etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. İşte bu noktada “iş analitiği” devreye girer. İş analitiği, işletmelerin sahip oldukları verileri anlamlandırma, keşfetme, analiz etme ve geleceğe yönelik tahminler yapma sürecidir.

İş analitiği, matematiksel ve istatistiksel yöntemler, veri madenciliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojileri kullanarak, verilerden anlamlı bilgiler çıkarır. Bu sayede işletmeler, pazar trendlerini takip edebilir, müşteri davranışlarını anlayabilir, operasyonel verimliliği artırabilir ve riskleri öngörebilir.

İş analitiği, veri tabanlı karar alma sürecini güçlendirir. İşletmeler, büyük veri setlerini analiz ederek değerli içgörüler elde ederler. Bu verileri doğru bir şekilde yorumlamak, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek ve stratejik kararlar almak için önemlidir. İş analitiği çözümleri, kullanıcılara kolay anlaşılabilir raporlar, görseller ve interaktif analiz araçları sunarak verilerin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

İş analitiğinin sağladığı avantajlar işletmelere rekabetçi bir üstünlük sağlar. Veriye dayalı kararlarla işletmeler daha doğru ve stratejik adımlar atabilir. Ayrıca iş analitiği, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, operasyonel maliyetleri düşürmesine ve yeni fırsatları keşfetmesine yardımcı olur.

Anladığımız üzere , iş analitiği işletmelere verileri anlamlandırma ve işletme performansına dönüştürme imkanı sunar. Verilerin etkin bir şekilde kullanılması, işletmelerin rekabetçiliklerini artırmasına ve daha stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

is-zekasi-uzmani-nasil-olunur

İş Zekası ile İş Analitiği Arasındaki Farklar

İş Zekası ve İş Analitiği, işletmelerin verileri kullanarak bilgiye dönüştürme süreçlerini ifade eden iki kavramdır. Her ikisi de veri odaklı yaklaşımları benimserken, farklı amaçlar ve yöntemlerle çalışırlar.

İş Zekası, işletmelerin geçmiş ve mevcut verileri analiz etmelerine odaklanır. İşletmelerin veritabanlarından gelen verileri toplar, düzenler ve görsel olarak sunar. Bu sayede işletmeler, geçmiş performanslarını, trendleri ve mevcut durumlarını anlamlandırabilirler. İş Zekası, genellikle standart raporlama, görsel analiz araçları ve gösterge tabloları kullanarak verileri sunar.

Öte yandan, İş Analitiği daha ileri düzeyde analiz yapmayı hedefler. İş Analitiği, işletmelerin verilerini daha derinlemesine incelemelerine ve anlamlı bilgiler çıkarmalarına yardımcı olur. İşletmeler, İş Analitiği sayesinde gelecekteki eğilimleri tahmin edebilir, pazar fırsatlarını keşfedebilir ve stratejik kararlar alabilir. İş Analitiği, matematiksel ve istatistiksel modeller, veri madenciliği teknikleri, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi gelişmiş teknolojileri kullanır.

İş Zekası daha çok geçmişe odaklanırken, İş Analitiği geleceğe yönelik tahminler yapma yeteneği sağlar. İş Zekası genellikle mevcut durumu izlemek ve raporlamak için kullanılırken, İş Analitiği stratejik kararları desteklemek ve işletmelerin rekabet avantajını artırmak için kullanılır.

Sonuç olarak, İş Zekası ve İş Analitiği arasında önemli farklar vardır. İş Zekası geçmiş verilere dayalı raporlama ve izleme odaklıyken, İş Analitiği gelecekteki trendleri tahmin etmek ve stratejik kararlar almak için daha ileri düzey analizler sunar. Her iki yaklaşım da işletmelerin veri odaklı kararlar almasına yardımcı olurken, İş Analitiği daha ileri düzeyde içgörüler sağlar ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

Veri iş analitiği nedir?

Veri İş Analitiği, işletmelerin büyük veri setlerini inceleyerek değerli bilgiler elde etmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, verilerin derinlemesine analizini içerir ve işletmelerin trendleri, ilişkileri ve öngörüleri keşfetmelerini sağlar. Veri İş Analitiği, istatistiksel ve matematiksel modeller, veri madenciliği teknikleri ve makine öğrenmesi gibi gelişmiş araçları kullanır. Bu sayede işletmeler, iş süreçlerini iyileştirebilir, maliyetleri azaltabilir, müşteri davranışlarını anlayabilir ve rekabet avantajı elde edebilir. Veri İş Analitiği, işletmelere verilerinden maksimum fayda sağlama potansiyeli sunar ve karar alma süreçlerinde bilgi temelli bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur.

is-zekasi-nedir

İş Zekası Süreci ve Adımları

İş Zekası Süreci, işletmelerin verileri analiz ederek değerli bilgiler elde etmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, veri toplama, veri hazırlama, veri analizi ve sonuçların sunumunu içerir. İş zekası süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • İhtiyaçların Belirlenmesi: İşletmenin ihtiyaçları ve hedefleri belirlenir. Hangi verilere ihtiyaç duyulduğu ve hangi soruların cevaplanması gerektiği belirlenir.
 • Veri Toplama: İhtiyaç duyulan veriler, işletmenin çeşitli kaynaklarından toplanır. Bu kaynaklar arasında veritabanları, işletme sistemleri, web sitesi trafiği, sosyal medya verileri gibi kaynaklar bulunabilir.
 • Veri Hazırlama: Toplanan veriler, işlenmeye ve analiz edilmeye uygun hale getirilir. Veri temizleme, birleştirme, dönüştürme gibi adımlar bu aşamada gerçekleştirilir.
 • Veri Analizi: Hazırlanan veriler istatistiksel ve analitik yöntemler kullanılarak analiz edilir. Bu aşamada trendler, ilişkiler, desenler ve önemli bulgular ortaya çıkarılır.
 • Sonuçların Sunumu: Analiz sonuçları, işletme yöneticileri ve ilgili paydaşlar için anlaşılır bir şekilde sunulur. Grafikler, tablolar, raporlar veya interaktif görseller kullanılarak verilerin etkili bir şekilde iletilmesi sağlanır.

İş Zekası Süreci, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasını ve iş performansını artırmasını sağlayan bir yol haritası sunar. Bu sürecin doğru şekilde uygulanması, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine ve başarılı sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

is-analitigi-nedir

İş Zekası Araçları Nelerdir?

İş Zekası Araçları, işletmelerin verileri toplamaları, analiz etmeleri ve veri odaklı kararlar almalarını sağlayan yazılımlardır. İş zekası araçları, genellikle kullanıcı dostu arayüzler ve veri görselleştirme özellikleri ile birlikte gelir. Bu araçlar, verileri anlamlı bilgilere dönüştürmek, trendleri ve desenleri belirlemek, karar verme süreçlerini optimize etmek için kullanılır. İş zekası araçları, aşağıdaki gibi çeşitli programlar içerebilir:

 • Power BI: Microsoft’un geliştirdiği güçlü bir iş zekası aracıdır. Verileri analiz etmek, görselleştirmek ve raporlamak için kullanılır.
 • Tableau: Verileri kolayca keşfetmek, görselleştirmek ve paylaşmak için kullanılan popüler bir iş zekası platformudur.
 • QlikView: İnteraktif görselleştirmeler ve hızlı veri analizi sağlayan bir iş zekası aracıdır.
 • Domo: Gerçek zamanlı veri analizi, görselleştirme ve iş zekası raporlama çözümleri sunan bir platformdur.
 • SAP BusinessObjects: Veri analizi, raporlama ve iş zekası için kapsamlı bir çözüm sunan SAP’nin iş zekası platformudur.
 • Looker: Veri analizi, keşif ve görselleştirme için kullanılan bulut tabanlı bir iş zekası aracıdır.
 • IBM Cognos: Veri analizi, raporlama ve performans yönetimi için kullanılan kapsamlı bir iş zekası platformudur.
 • Google Data Studio: Verileri keşfetmek, analiz etmek ve raporlamak için kullanılan kullanıcı dostu bir iş zekası aracıdır.
 • MicroStrategy: Veri analizi, görselleştirme, raporlama ve mobil iş zekası çözümleri sunan bir iş zekası platformudur.
 • Pentaho: Veri entegrasyonu, iş zekası ve analitik için kullanılan açık kaynaklı bir iş zekası aracıdır.

data-analysis-and-data-modelling

Nasıl İş Analisti Olunur?

İş Analisti olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Eğitim ve Bilgi: İş Analisti olmak için temel bir eğitim ve bilgiye ihtiyaç vardır. İlgili bir lisans veya yüksek lisans programında işletme, bilgisayar bilimi, ekonomi, istatistik gibi bir alanda eğitim almanız faydalı olacaktır.
 2. İş Analitiği Becerileri: İş Analisti olmak için analitik becerilere sahip olmanız önemlidir. Veri analizi, problem çözme, analitik düşünme, iş süreçleri anlama ve belgelendirme gibi becerileri geliştirmek için eğitim veya deneyim kazanmanız gerekmektedir.
 3. Teknoloji Bilgisi: İş Analisti olarak çalışırken teknolojiye hakim olmanız önemlidir. İş zekası araçları, veri tabanları, analitik yazılımlar ve iş süreçleri otomasyonu gibi teknolojik araçları anlama ve kullanma becerisi geliştirmeniz gerekmektedir.
 4. İş Deneyimi: İş Analisti olmak için iş deneyimi kazanmanız faydalı olacaktır. Staj veya projeler aracılığıyla gerçek dünya deneyimi elde etmek, iş süreçlerini anlamak ve analiz becerilerinizi uygulamak için iyi bir fırsat olabilir.
 5. Sertifikalar: İş Analitiği alanında sertifikalara sahip olmak, yeteneklerinizi ve bilginizi belgelemek için faydalı olabilir. İş Analitiği sertifikaları, sektörde tanınmış olanlar arasından seçebilirsiniz.
 6. İletişim ve İşbirliği Becerileri: İş Analisti olarak etkili iletişim becerilerine ve işbirliği yeteneğine sahip olmanız önemlidir. Proje ekipleriyle etkileşimde bulunmak, gereksinimleri anlamak ve sonuçları paylaşmak için iyi bir iletişim kurma becerisi geliştirmeniz gerekmektedir.
 7. Kendini Sürekli Geliştirme: İş Analisti olarak, sektördeki gelişmeleri takip etmek ve yeni beceriler edinmek için kendinizi sürekli geliştirmeniz önemlidir. Yenilikçi teknolojileri öğrenmek, iş analitiği trendlerini takip etmek ve sürekli öğrenmeye açık olmak size rekabet avantajı sağlayacaktır.

Unutmayın ki, İş Analisti olmak için sürekli olarak kendinizi geliştirmek, pratik yapmak ve deneyim kazanmak önemlidir. Bu adımları takip ederek, İş Analisti olarak başarılı bir kariyer inşa edebilirsiniz.

Nasıl İş Zekası Uzmanı Olunur?

İş Zekası Uzmanı olmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Eğitim ve Bilgi: İş Zekası Uzmanı olmak için bilgisayar bilimi, istatistik, işletme, veri analitiği gibi alanlarda eğitim almanız faydalı olacaktır. İlgili lisans veya yüksek lisans programlarına katılabilir veya online kurslarla kendinizi geliştirebilirsiniz.
 2. Veri Analizi Becerileri: İş Zekası Uzmanı olarak veri analizi konusunda yetenekli olmanız önemlidir. İstatistiksel analiz, veri görselleştirme, raporlama ve veri madenciliği gibi becerileri geliştirmek için pratik yapabilir ve ilgili araçları öğrenebilirsiniz.
 3. İş Zekası Araçları: İş Zekası Uzmanı olarak çalışırken iş zekası araçlarını kullanmanız gerekmektedir. Önde gelen iş zekası platformlarını (örneğin, Power BI, Tableau, QlikView) öğrenmek ve bu araçları etkili bir şekilde kullanabilmek için eğitim veya deneyim kazanmanız önemlidir.
 4. Veri Tabanı Bilgisi: İş Zekası Uzmanı olarak veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İlişkisel veri tabanları, SQL sorguları ve veri modelleme konularında bilgi edinmek size yardımcı olacaktır.
 5. İletişim ve Sunum Becerileri: İş Zekası Uzmanı olarak, teknik bilgileri anlaşılır bir şekilde paylaşabilme ve işbirliği yapabilme becerileri önemlidir. Veri sonuçlarını etkili bir şekilde sunabilme, raporlama yapabilme ve müşterilerle etkili iletişim kurabilme becerilerini geliştirmeniz gerekmektedir.
 6. İş Deneyimi: İş Zekası Uzmanı olarak çalışmak için iş deneyimi kazanmanız faydalı olacaktır. Staj veya projeler aracılığıyla gerçek dünya deneyimi edinebilir ve iş zekası projelerinde yer alarak pratik yapabilirsiniz.
 7. Kendini Sürekli Geliştirme: İş Zekası alanında sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz önemlidir. Yeni iş zekası teknolojilerini takip etmek, sektör trendlerini öğrenmek ve yeni beceriler edinmek için kurslar veya sertifikalar alabilirsiniz.

İş Zekası Uzmanı olmak için bilgi birikiminizi sürekli güncel tutmak, deneyim kazanmak ve sektördeki gelişmeleri takip etmek önemlidir. Bu adımları takip ederek, iş zekası alanında uzmanlık kazanabilir ve başarılı bir kariyer inşa edebilir.

Bakabilirsiniz : Bulut bilişim nedir?

İlginizi çekebilir : E-ticaret nedir?

Farklı bir konuya bakabilirsiniz : Siber güvenlik nedir?

Geleceğimizi ilgilendiren bir konu : Yenilenebilir enerji nedir?

Başka Kaynaklar : oracle, logo yazılım , techtarget.

About The Author